Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Vēlies pievienoties?

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Ekskluzīvs un citi anglismi
21.01.2009

Pēdējos gados daudzi latvieši sākuši bez vajadzības lietot svešvārdus un dažādus citu valodu atdarinājumus. Svešvārdus bieži lieto pavisam nevietā, nezinot īsto nozīmi. Gandrīz visos Latvijas laikrakstos, kas domāti plašam lasītāju lokam (nevis kādas šauras nozares lietpratējam), tagad ir līdz četrdesmit procentu svešvārdu, un teksts kļūst lasītājiem grūti uztveŗams. Slikti, ka svešvārdus bieži lieto pavisam ar citu nozīmi, nekā latviešu valodā parasts. Tas notiek citu valodu ietekmē un rada pārpratumus.

Bez vajadzības tagad lieto daudzus no angļu valodas pēdējos gados pārņemtus vārdus, piemēram, audits (latviski – pārbaude), bestsellers (daudz pieprasīta prece), bizness (uzņēmējdarbība), brīfings (preses konference), estamblišments (iekārtojums), fīlings (jutoņa, sajūta), imidžs (tēls), līzēt (nomāt), masu mediji (sabiedriskie saziņas līdzekļi, t. i., laikraksti, žurnāli, radio, televīzija), ofiss (birojs, kantoris), parkoties (novietot automašīnu stāvēšanai), perfomance (uzstāšanās, priekšnesums), prezentācija (priekšā stādīšana, atvēršana), profits (peļņa), publicitāte (popularitāte, pazīstamība). samits (augstu valstsvīru tikšanās), sanācija (atveseļošana), šops (veikals), šovs (izrāde, izrādīšanās), tops (virsotne, galvgals) utt. Pavisam šādu vārdu jau manāms ap tūkstoti.

Ja kāds svešvārds ir angļu valodā, tas nebūt nav tūlīt jālieto arī latviešu valodā mums pazīstama cita svešvārda vietā vai arī aizstājot kādus latviešu valodas vārdus.

Ļoti bieži tagad manāms latīņu cilmes angļu valodas vārds ekskluzīvs, ar ko apzīmē kādu īpašu, norobežotu izņēmuma parādību. Šādā nozīmē to par terminu var lietot dažās šaurās nozarēs. Vārds ekskluzīvs daudziem milzum iepaticies, un to lieto parastā valodā, lasām laikrakstos un žurnālos, kas domāti parastajiem lasītājiem. Šā vārda lietotāji bieži nemaz nezina vārda īsto nozīmi un apgalvo, ka tas nozīmējot «izcils, skaists, brīnišķīgs». Tālāk teikumi ar vārdu ekskluzīvs no sabiedriskajiem saziņas līdzekļiem.

– Automobilis būvēts ar ekskluzīvu salona apdari.

– Žurnālā «Klubs» publicēta ekskluzīva intervija ar bijušo Latvijas Kuģniecības prezidentu. – Amerikāņi apgalvo, ka viņiem pieder ekskluzīvas «Titānika» vraka apmeklēšanas, fotografēšanas un filmēšanas tiesības.

– Žurnālā ir ekskluzīva informācija par satelītu televīziju.

– Daudzi cenšas iepirkties ekskluzīvos ārzemju veikalos.

– Notika pilnīgi ekskluzīvs konkurss dziesmu autoriem.

– Rīgā ir ekskluzīvs rajons – Vecrīga.

– Būtu aplam iedomāties, ka ekskluzīvas atpūtas vietas eksistēs pašas no sevis.

– Somijā 1996. gada sniegadēļu sezona beidzās ar sarīkojumu ekskluzīvā Helsinku viesnīcā.

– Firmas veikalā var iegādāties ekskluzīvu datortechniku.

Vārdnīcās teikts, ka vārds ekskluzīvs latīņu valodā apzīmē kādu izņēmuma parādību. Arī angļu valodā šim vārdam ir izņēmuma nozīme, kā arī nozīme «sevišķs, vienīgais, nepieejams, noslēgts». Amerikas angļu valodā vārdam ir arī nozīme «pirmšķirīgs, moderns». Tātad vārds ekskluzīvs nenozīmē ne, izcils, ne, skaists, ne, brīnišķīgs, kā daudziem liekas. Savukārt citi vārdu ekskluzīvs lieto amerikāniskajā nozīmē, kas mums ir vistālākā.

Labosim iepriekš minētos teikumus.

– Automobilis būvēts ar īpašu (vai modernu, nevis ekskluzīvu) salona apdari.

– Žurnālā «Klubs» publicēta ārkārtēja (vai neparasta, nevis ekskluzīva) intervija ar bijušo Latvijas Kuģniecības prezidentu.

– Amerikāņi apgalvo, ka vienīgi viņiem pieder tiesības apmeklēt, fotografēt un filmēt «Titānika» vraku (nevis, ka viņiem pieder ekskluzīvas «Titānika» vraka apmeklēšanas, fotografēšanas un filmēšanas tiesības).

– Žurnālā ir plaša (nevis ekskluzīva) informācija par satelītu televīziju.

– Daudzi cenšas iepirkties īpašos (nevis ekskluzīvos) ārzemnieku veikalos.

– Notika pavisam neparasts (nevis pilnīgi ekskluzīvs) konkurss dziesmu autoriem.

– Rīgā ir sevišķs (nevis ekskluzīvs) rajons – Vecrīga.

– Būtu aplam iedomāties, ka pirmšķirīgas (nevis ekskluzīvas) atpūtas vietas pastāvēs pašas no sevis.

– Somijā 1996. gada sniegadēļu sezona beidzās ar sarīkojumu modernā (vai pirmšķirīgā, nevis ekskluzīvā) Helsinku viesnīcā.

– Firmas veikalā var iegādāties augstvērtīgu (nevis ekskluzīvu) datortechniku.

Tātad varam lietot vārdus īpašs, ārkārtējs, neparasts, vienīgais, plašs, sevišķs, pirmšķirīgs, moderns, augstvērtīgs, nepieejams, noslēgts un vēl citus. Valoda nav jānoplicina, un nav visi šie vārdi pārprastas modes dēļ jāaizstāj ar vienu vienīgu vārdu ekskluzīvs, kam var būt pavisam cita nozīme. Nepareizi lietojot svešvārdus, arī angļu valodas vārdus, kļūstam smieklīgi, līdzīgi Kaudzīšu romāna «Mērnieku laiku» Švaukstam.

Vēl tikko sākam ķepuroties laukā no pārmērīgas krievu valodas atdarināšanas, kas mums bija uzspiesta okupācijas pusgadsimtā. Bet mums nav vajadzīgi tikpat lieki angļu valodas atdarinājumi.Vārda dienas
Evija, Jogita, Raita
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».