Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Vadīties
21.01.2009

Ar vārdu vadīties latviešu valodā senāk apzīmēja savstarpēju vadīšanos, piemēram, esat kopā un vadāties. Var būt arī nozīme «rādīties, nākt klajā», piemēram, skolniece ar šīm drēbēm vadījās vairākus gadus. Šādi un vēl citi vārda vadīties lietošanas gadījumi minēti lielajā Kārļa Mīlenbacha Latviešu valodas vārdnīcā no literāriem darbiem, kas nākuši klajā divdesmitā gadsimta pirmajos gadu desmitos, atspoguļojot toreizējo latviešu valodu.

Divdesmitā gadsimta otrā pusē šāda latviešu valodā pazīstamā vārda vadīties nozīme zaudēta krievu valodas ietekmē un vārdam piešķirta krievu valodas vārdam руководствоваться piemītoša nozīme, kas stipri ieviesusies, lai gan nav atzīstama par vēlamu. Bet jau agrāk vārda vadīties nozīmi ietekmējis arī vācu valodas vārds sich richten vai sich leiten, kas nozīmē – «rīkoties vai darboties atkarībā no kā, ievērojot kaut ko vai pēc kāda parauga».

Vācu un krievu valodas ietekmes summējušās, un tagad dzirdami šādi teikumi.

– Mēs cenšamies vadīties pēc Eiropas Savienības likumiem.

– Jauns Jēzus Kristus attēls veidots, vadoties no ebrēju senkapos atrastiem galvaskausiem.

– Prezidents aicināja jaunos deputātus vadīties nevis no personiskām, bet gan no valsts un tautas interesēm.

– Es esmu visu laiku vadījies pēc principa, ka mums jāpieņem stingras valodas likuma normas. – Pēc kā cilvēks vadās, veidojot savu dzīvi?

Minētajos teikumos redzam, ka dažreiz aiz vārda vadīties ir prievārds pēc, citreiz – no. Labā valodā labāk būtu paturams pēc, bet vārda vadīties vietā jālieto kāds cits vārds vai arī vārds vadīties jāizlaiž. Labosim.

– Mēs cenšamies rīkoties pēc Eiropas Savienības likumiem.

– Jauns Jēzus Kristus attēls veidots pēc ebrēju senkapos atrastiem galvaskausiem.

– Prezidents aicināja jaunos deputātus rīkoties (vai darboties) nevis pēc personiskām, bet gan pēc valsts un tautas interesēm.

– Es esmu visu laiku ievērojis principu, ka mums jāpieņem stingras valodas likuma normas.

– Ko cilvēks ņem vērā, veidojot savu dzīvi?

Vēl daži teikumi kopā ar labojumiem.

– Šādu nostāju frakcija pieņēmusi, ievērojot attieksmi pret likumdošanas tradicijām (nevis – vadoties no attieksmes pret likumdošanas tradicijām).

Darbojamies (vai rīkojamies, nevis vadāmies) pēc principa, ka jaunajam jābūt labākam par veco.

Tātad vadīties vietā minētajos teikumos labāk iederas citi vārdi, kas kuŗā vietā vairāk piemēroti – darboties, ievērot, ņemt vērā, rīkoties. Vēl kādi vārdi var derēt citos teikumos. Bet nelietosim vācu un krievu valodas ietekmē radušās vārda vadīties nozīmes.Vārda dienas
Margarita, Margrieta
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».