Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Iziet no ierindas
11.03.2009

Padomju okupācijas gados daudzos valsts amatos bija iecelti bijušie militāristi. Viņi paturēja armijas valodas īpatnības arī tad, kad ar armiju nebija nekāda sakara. Viens šāds vārdu savienojums ir – iziet no ierindas. Padomju gados bija parasti šādi teikumi.

– Vētras dēļ izgājušas no ierindas elektrības un telefōna līnijas.

– Dubļainā laikā izgāja no ierindas viens kombains.

– Nevar ilgi gaidīt, ja iziet no ierindas ūdensvada vai kanālizācijas caurules.

– Noskaidroja, ka zvejas trālerim izgāja no ierindas motors.

– Gandrīz katru dienu fermās iziet no ierindas ratiņi, ar ko govīm pieved barību.

– Murmanskas apgabalā, Severomorskā amatpersonu nolaidības dēļ aukstā laikā izgāja no ierindas termoelektrocentrāle.

Vārdu savienojuma iziet no ierindas vietā labāk būtu bijis lietot citus vārdus: vētra sarāvusi elektrības un telefōna līnijas, sabojājās kombains, pārplīst ūdensvada vai kanālizācijas caurules, trālerim sabojājies motors, fermā salūst ratiņi, sabojājās termoelektrocentrāle.

Atjaunotā Latvijas valstī militārās leksikas lietošana civīlā dzīvē ir stipri mazinājusies. Par to varam priecāties. Diemžēl vārdu savienojums iziet no ierindas joprojām gadās bieži.

– Ir bažas, ka tramvaji nekursēs nevis tāpēc, ka nebūs elektroenerģijas, bet gan tāpēc, ka tie iziet no ierindas.

– Alūksnes rajonā 13. decembrī izgāja no ierindas visi datori, kas saslēgti vienotā tīklā.

– Pārslodzes dēļ aukstā laikā elektrotīkli var iziet no ierindas.

– Bet varbūt atrast iespēju, kā atjaunot dzelzceļa posmu, kas izgājis no ierindas.

– Sausa laika dēļ šogad gaidāma mazāka rudzu raža, un jādomā ko darīt, lai neizietu no ierindas pārtikas piegāde.

Labosim. – Ir bažas, ka tramvaji nekursēs nevis tāpēc, ka nebūs elektrības, bet gan tāpēc, ka tie būs nolietojušies (nevis – tie iziet no ierindas).

– Alūksnes rajonā 13. decembrī nedarbojās (nevis – izgāja no ierindas) visi datori, kas saslēgti vienotā tīklā.

– Pārslodzes dēļ aukstā laikā elektrotīkli var bojāties (nevis – iziet no ierindas).

– Bet varbūt atrast iespēju, kā atjaunot dzelzceļa posmu, kas bojāts (nevis – izgājis no ierindas).

– Sausa laika dēļ šogad gaidāma mazāka rudzu raža, un jādomā ko darīt, lai nodrošinātu pārtikas piegādi (nevis – lai neizietu no ierindas pārtikas piegāde).

Neteiksim arī – no ierindas iziet, kur tas nav vajadzīgs.

– Bija sabojājusies (nevis – no ierindas izgājusi) kuģa vinča.

Nedarbojās (nevis – no ierindas izgāja) gaisa kondicionēšanas iekārta.

Bet iziet no ierindas var armijā, sportā, vingrošanas nodarbībās un visur, kur cilvēkus nostāda ierindā.Vārda dienas
Egita, Emīls, Monvīds
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».