Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Vēlies pievienoties?

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Pretnostatīt?
25.04.2009

Ir slikti, ja vārdiem bez vajadzības pievieno priedēkļus, atdarinot citas valodas. Lieki priedēkļi stiepj vārdus gaŗumā un valodu dara smagnēju.

Vēl sliktāk, ja vārdam ir divi priedēkļi, no kuŗiem viens ir lieks krievu valodas atdarinājums kā vārdā pretnostatīt, kas ir tas pats, kas krievu противопоставить. Latviski šādā gadījumā sakām pretstatīt (nevis pretnostatīt). Diemžēl pretnostatīt joprojām gadās bieži.

– Kinorežisors visu laiku uzsveŗ Krievijas īpašo stāvokli gan polītikā, gan kultūrā, pretnostatot Krieviju visai pasaulei.

– Jaunajā lugā pretnostatītas divas paaudzes.

– Tirgus ekonomijas entuziasti un atmodas eņģeļi pretnostatīti vieni otriem.

– Tautasdziesmu formas analize ļauj saistīt formu ar saturu, pretnostatot sakrālo un ikdienišķo valodu dzejā.

– Pārsteidz polītiskā tuvredzība, ar kādu daži polītiķi cenšas sabiedrību pretnostatīt skolotājiem un ārstiem.

Visos minētajos teikumos vārds pretnostatīt vietā labāk iederas vārds pretstatīt.

– Kinorežisors visu laiku uzsveŗ Krievijas īpašo stāvokli gan polītikā, gan kultūrā, pretstatot Krieviju visai pasaulei.

– Jaunajā lugā pretstatītas divas paaudzes.

– Tirgus ekonomijas entuziasti un atmodas eņģeļi pretstatīti vieni otriem.

– Tautasdziesmu formas analize ļauj saistīt formu un saturu, pretstatot sakrālo un ikdienišķo valodu dzejā.

– Pārsteidz polītiskā tuvredzība, ar kādu daži polītiķi cenšas sabiedrību pretstatīt skolotājiem un ārstiem.

Nelietosim arī vārdu pretnostatījums, labāk – pretstatījums.

– Izstādē redzam dabas un mākslas formu pretstatījumu (nevis pretnostatījumu).

Nav vajadzīgs arī vārds pretnostādīt.

– Kas un kādēļ mēģina sašķelt mūsu tautu pēc ticības piederības un pretnostādīt vienu ticību pret otru?

Labāk: – Kas un kādēļ mēģina sašķelt mūsu tautu pēc ticības piederības un pretstatīt (vai – nostādīt pretī, nevis pretnostādīt) vienu ticību pret otru?

Mūsu valodā dažkārt var būt vārdi ar diviem priedēkļiem, ja ar senāko priedēkli vārdam piešķirta pavisam cita nozīme; piemēram, tādiem vārdiem kā pazīt, pārdot, kam jau ir sens priedēklis, var blakus būt vārdi iepazīt, izpārdot.Vārda dienas
Amanda, Amanta, Kaiva
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».