Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Darba mūžs, ļumka?
21.01.2009

Pavisam izglītoti ļaudis pēdējos gados dažkārt itin nopietni apgalvo, ka krievu valodas ietekme latviešu valodā tagad esot beigusies. Ar to viņi, šķiet, domājuši dažādus no krievu valodas pārņemtus vārdus, ar ko esam vairākus gadu desmitus bojājuši savu valodu, tādus kā duraks, troļiks, vot un līdzīgus. Tos viegli pamanām. Ja vien vēlamies, bez īpašām pūlēm to vietā teiksim muļķis (vai nejēga), trolejbuss, lūk. Krievu valodas vārdus duraks, troļiks, vot un daudzus citus līdzīgus varam lietot tikai īpašos gadījumos kāda negātīva tēla radīšanai, krieviskas izrunas kariķēšanai. Ja krievu valodas ietekmi saprotam tikai tā, tad tiešām no tās būtu visai viegli atbrīvoties.

Arī šādu teikumu ir viegli labot:

– Eiropā dokumentu ekspertizes sistēma ir citāda nekā bijušajā padomijā, kur šim nolūkam izmantoja ļumku.

Lietpratējam ir skaidrs, ka ar to domāta īpaša luminiscences iekārta. Tātad ļumkas vietā – luminiscence.

Grūtāk pamanāmi dažādi krieviskas izteiksmes atdarinājumi un pārcēlumi, pie kuŗiem esam stipri pieraduši, piemēram, vārdu savienojums darba mūžs šādā teikumā: – Visu darba mūžu jubilāre aizvadījusi, ārstējot slimniekus. Labāk būtu, piemēram, šādi: – Jubilāre visu mūžu ārstējusi slimniekus.

Daudzos izdevumos lasām paskaidrojumu par atbildīgajām personām.

Atbildīgā par izdevumu Veronika Lāce.

Atbildīgais par izdevumu Jānis Blūms. Latviski šādos gadījumos izsakāmies ar darbības vārdu.

Par izdevumu atbild Veronika Lāce.

Par izdevumu atbild Jānis Blūms.

Kādā iestādē pie sienām daudzās vietās pielikti uzraksti:

Atbildīgais par ugunsdrošību Mirdza Liepa. Liekas, ka šis «atbildīgais» patiesībā ir sieviete. Arī šai gadījumā labāk ir izteikties ar darbības vārdu:

Par ugunsdrošību atbild Mirdza Liepa.

Vēl kāds krieviskas izteiksmes atdarinājums:

– Bez menedžeŗa māksliniekam Itālijā darīt nav ko. Labāk būtu teikt citādi:

– Bez menedžeŗa mākslinieks Italijā nekā nevar darīt.

Koncertos pieteicējs itin bieži lieto krieviskus štampus, piemēram, pirms mākslinieces uznākšanas iesaukdamies:

Lūk, viņa aktrise Una Jansone! Kāpēc jālieto krieviskā вот она atdarinājums? Mākslinieci var pieteikt bez tā:

– Aktrise Una Jansone.Vārda dienas
Armanda, Armands
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».