Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Būt latvietim

Vēlies pievienoties?

Kas valda valodu, valda prātu


Neatkārtojams?
14.03.2009

Padomju okupācijas laika ideologu rakstos bieži bija uzsvērts, ka «latviešu valodas tuvināšana lielās un bagātās krievu tautas valodai ir viens no galvenajiem komūnistu polītikas stūŗakmeņiem». Pēc šā ieteikuma diemžēl daudzus latviešu valodas vārdus centās tuvināt krievu valodai, un sekas stipri jūtamas vēl tagad. Viens šāds vārds ir neatkārtojams, ko padomju gados sāka lietot kā krievu valodas vārda неповторимый atdarinājumu, lai gan latviešu valodā ar to pašu nozīmi ir labs vārds – vienreizīgs.

Arī padomju okupācijas laikā 1984. gadā izdotajā Latviešu literārās valodas vārdnīcas 5. sējumā ievietots plašs piemēru klāsts no padomju preses izdevumiem, kur lietots vārds neatkārtojams, piemēram: ..meistara ... pieskaršanās .. ikvienu «serijveida» priekšmetu padara par neatkārtojamu mākslas darbu. – .. ezeri 60 kilometru gaŗajā braucienā dāvā neatkārtojamu dabas baudījumu.

Labāk būtu bijis teikt – padara par vienreizīgu mākslas darbu, dāvā vienreizīgu dabas baudījumu. Var izvēlēties arī citus iederīgus vārdus.

Šai vārdnīcā ievietots arī nevēlams vārds neatkārtojamība labāka vārda vienreizība nozīmē. Ne vārdam neatkārtojams, ne neatkārtojamība nav minēts neviens piemērs, kur tos būtu lietojis kāds latviešu literātūras klasiķis.

Komūnistu ideologu padomus latviešu valodas tuvināšanā krievu valodai joprojām ievēro daudzi runātāji un rakstītāji arī tagad, kad Latvija jau 13 gadus ir patstāvīga valsts. Tālāk teikumi no pēdējo gadu avīžu rakstiem kopā ar labojumiem.

– Jums bija vienreizīga (nevis neatkārtojama) iespēja klausīties latviešu vijolnieci Baibu Skridi.

– Būvmateriālu veikalā var iegādāties vienreizīgas (nevis neatkārtojamas) italiešu flīzes.

– Visvairāk fantaziju rosina Doma ērģeles, radot vienreizīgu (nevis neatkārtojamu) sajūtu.

– Katrs cilvēkbērns ir vienreizīgs (nevis neatkārtojams), katram ir savas īpatnības.

– Katra, arī vismazākā tauta ir vienreizīga (nevis neatkārtojama) Dieva gribas izpausme.

– Vakara debesis ir mūžam mainīgas (nevis neatkārtojamas), tās varētu gleznot katru vakaru – veselu ciklu.

– Tieši Jāņu vakarā atgriezties dzimtenē Latvijā no dienesta Bosnijā ir liels (nevis neatkārtojams) pārdzīvojums.

– Misli ir vērtīgas brokastis ikvienam, kas rūpējas par savu veselību, kā arī labs (nevis neatkārtojams) gardums bērniem.

– Jūs varat kļūt par šā koncerta neklātienes konferansje, izdomājot dziesmām interesantus un neparastus (nevis neatkārtojamus) pieteikumus.

– Smaržas sievietēm brīnumskaistā flakonā ir vienreizīgas (nevis neatkārtojamas).Vārda dienas
Gundars, Knuts, Kurts
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».