Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Iespējas tikties ar biedrības vadību

Vēlies pievienoties?

Kas valda valodu, valda prātu


-gades
21.01.2009

Padomju okupācijas laikā daudz runāja par piecgadēm, kā sauca tautsaimniecības piecu gadu plānus, ko vajadzēja «izpildīt» četros gados, bet kas palika neīstenotas. Kādu laiku bija arī Chruščova septiņgade. Vairākus gadus ar milzīgu pompu svinēja lielā dižvadoņa Ļeņina simtgadi.

Redzam, ka salikteņus ar –gade lietoja vismaz divās nozīmēs – kā kāda saimniekošanas laika posma apzīmējumu un kā svinību apzīmējumu.

Pakļaujoties krievu valodas ietekmei, latvieši pie –gadēm stipri pieraduši un sākuši tās lietot vēl citās nozīmēs. Vai nav pavisam aplam, ja gadsimta vietā tagad bieži dzirdam simtgadi? Nesen notika gadsimtu un gadu tūkstošu mija, un simtgades vārds ar gadsimta nozīmi bija dzirdams ļoti bieži.

Pavisam smieklīgi ir, ja par simtgadi nosauc tādu jubileju, kad patiesībā ir pavisam cits gadu skaits nekā simts, piemēram, šādā teikumā: – 1985. gadā svinējām Krišjāņa Barona simt piecdesmito simtgadi.

– Iznāk, ka kopš tautasdziesmu krājēja dzimšanas būtu pagājuši simt piecdesmit gadsimti.

Paši par sevi darinājumi ar –gade būtu bez vainas. Bet redzam, ka to lietošanā ieviesušās dažādas aplamības, no kuŗām netiekam vaļā.

Nožēlojami ir, ja pēc Ļeņina simtgades līdzības runājam par latviešu kultūras darbinieku simtgadēm, piemēram, par Mildas Brechmanes Štengeles simtgadi.

Bez vajadzības dzirdamas arī dažādas citas –gades.

– Paldies par apsveikumiem radio septiņdesmitgadē un Saulgožu dzīves ainiņu viengadē.

– Galerija svin divgadi.

– Redaktors un modelis satikušies aģentūras trīsgadē.

– Kāds būtu vēlams Latvijas prezidents nākamajai četrgadei?

– Kvartets svin sava darba piecgadi. Šādus piemērus var turpināt līdz pat tūkstošgadēm un divtūkstošgadēm.

Labāk būtu atbrīvoties no šādiem padomju laikam raksturīgu –gažu atdarinājumiem. Minētie teikumi varētu būt, piemēram, šādi.

– Paldies par apsveikumiem radio septiņdesmit gadu un Saulgožu dzīves ainiņu gada jubilejā.

– Galerija svin divu gadu svētkus.

– Redaktors un modelis satikušies aģentūras trīs gadu svētkos.

– Kāds būtu vēlams Latvijas prezidents nākamajiem četriem gadiem?

– Kvartets svin darba piecus gadus.Vārda dienas
Maigurs, Mārica, Māris
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».