Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Ar bārdu
11.03.2009

Īstam muhamedānim vienmēr ir bārda. Arī parlamentā. Tāpēc, izraugot kandidātus nacionālās asamblejas deputātiem, ir noteikums, lai kandidāti būtu ar bārdu.

Šais teikumos skaidri pateikts, ko nozīmē vārdu savienojums ar bārdu nevainojamā latviešu valodā – tātad ir runa par vīrieti, kam ir bārda.

Bet daudz biežāk tagad dzirdam citādus teikumus, kur vārdu savienojums lietots, atdarinot krievu valodu c бородой, un nozīme ir pavisam cita.

– Jārisina kāda problēma ar bārdu, kam jau sen bijis jābūt atrisinātai.

– Latvijā kādreiz notika jaunatnes baleta svētki. Tagad nereti piemin jautājumu ar bārdu – vai šie svētki nebūtu jāatjauno.

Ja sakām – vīrietis ar bārdu, skaidri saprotams, par ko ir runa. Bet kā lai saprot problēmu ar bārdu vai jautājumu ar bārdu?

Šādā nozīmē teiciens ar bārdu sākts lietot padomju okupācijas laikā, kad latviešu valodu visādi centās tuvināt krievu valodai. Krievu valodā savienojumu c бородой lieto, ne tikai runājot par vīrieti ar bārdu, bet arī runājot par ko daudzkārt pieminētu, apnicīgi atkārtotu.

Latviski agrāk runājām citādi – vēl neatrisināta problēma (nevis – problēma ar bārdu), daudzkārt pieminēts jautājums (nevis – jautājums ar bārdu).

Tātad sākumā minētie teikumi, kuŗos ir krievisks vārdu savienojums ar bārdu, latviski labāk varētu būt šādi.

– Jārisina kāda vēl neatrisināta problēma.

– Tagad nereti piemin daudzkārt pieminētu jautājumu – vai šie svētki nebūtu jāatjauno.

Vēl citi labojami teikumi.

– Gadiem nerisināts jautājums kļūst par jautājumu ar bārdu.

– Mums ir kāda lieta ar bārdu: – pagastā ir kapi, bet nav kapličas.

– Avīze iznāk reizi nedēļā, tāpēc informācija tajā var būt, kā saka, ar bārdu.

– Mēs izsludinām konkursu – anekdote ar bārdu un uzaicinām atsūtīt mums jūsu trīs visu laiku vismīļākās anekdotes.

Kam patīk dzīvot ar krievu bārdu, var jau tā teikt. Tomēr latviski labāk būtu izteikties citādi, ņemot vērā, ka dažādu krievu valodas atdarinājumu, kas mūsu valodā ir lieki, ir ļoti daudz.

Tātad teiksim – neatrisināts jautājums (nevis – jautājums ar bārdu), nenokārtota lieta (nevis – lieta ar bārdu), novecojusi informācija (nevis – informācija ar bārdu), vecas anekdotes (nevis – anekdotes ar bārdu).Vārda dienas
Margarita, Margrieta
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».