Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Vēlies pievienoties?

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Kā likums
21.01.2009

Atdarinot krievu valodas teicienu как правило, mūsu valodā bieži dzirdams līdzīgs vārdu savienojums – kā likums. Tas ieviesies padomju okupācijas gados, un labā latviešu valodā tā vietā iederas citi vairāk piemēroti vārdi.

– Skaļas dziedāšanas pārsvars kā likums nozīmē meistarības trūkumu.

– Valūtas melnā tirgus barveži Krievijā kā likums paši nekad nekontaktējas ar sveštautiešiem.

– Demokratija ir pamats drošībai, jo demokratiskas valstis kā likums savā starpā nekaŗo.

– Tas ir kā likums: bērns rāda, kāds būs liela vīra tikums.

– Ārzemēs kā likums izskata tikai akreditētu augstskolu diplomus.

Vārdu savienojuma kā likums vietā labāk izvēlēties citus vārdus.

– Skaļas dziedāšanas pārsvars vienmēr nozīmē meistarības trūkumu.

– Valūtas melnā tirgus barveži Krievijā katra ziņā paši nekad nesatiekas ar sveštautiešiem.

– Demokratija ir pamats drošībai, jo demokratiskas valstis nekad savā starpā nekaŗo.

– Tas ir pavisam skaidrs: bērns rāda, kāds būs liela vīra tikums.

– Ārzemēs noteikti izskata tikai akreditētu augstskolu diplomus.

Tātad – latviešu valodā netrūkst savu izteiksmes līdzekļu, un mums nav jāaizņemas lieki vārdu savienojumi no citām valodām.

Vēl daži teikumi kopā ar labojumiem.

– Taču attīstība pa vidusceļu noteikti (nevis – kā likums) palēninātu reformu gaitu.

– Ministrs daudzās runās skandēja saukli par Latvijas preču izvēli, vienmēr (nevis – kā likums) uzsvērdams, ka labākais piemērs tam esot viņš pats.

– Sprādzienu rīkotājus algo vienmēr tikai tie (nevis – kā likums tie), kam šie sprādzieni ir vajadzīgi.

– Sauļojoties rodas brīvi radikāļi, un tie vienmēr (nevis – kā likums) veicina novecošanos, bet pret to palīdz melnā tēja.

– Dziedoņi, kas rāda tikai skaistu balsi, ar to vien (nevis – kā likums) publikas mīlestību neiemanto.

– Teātŗa izrādes vienmēr (nevis – kā likums) notika ļoti bieži.

– Folkloristu mūzicēšana notika tikai (nevis – kā likums) daudzbalsīgi.

– Automašīnu braukšanas ātruma slēpta mērīšana noteikti (nevis – kā likums) vajadzīga ceļa posmos, kur vadītāji brauc pārāk ātri.

– Vecākiem vienmēr (nevis – kā likums) jārūpējas par saviem bērniem.

– Par labu darbu palaikam nerunā, bet vienmēr (nevis – kā likums) runā, ja darbs ir slikts.

Retu reizi arī pareizā latviešu valodā var būt vārdu savienojums kā likums, piemēram: – Jāievēro kā likums, tā visi noteikumi.Vārda dienas
Amanda, Amanta, Kaiva
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».