Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Prievārda aiz nelatvisks lietojums
21.01.2009

Prievārdu valodā nav daudz, bet tos lieto bieži. Pēdējos gadu desmitos krievu valodas ietekmē prievārdus lietojam nepareizi, arī prievārdu aiz. Nožēlojami, ka šāda krievu valodas atdarināšana turpinās arī tagad.

– Svētdienās mēs devāmies pastaigās aiz pilsētas.

– Vācija kļuvusi par otru valsti Eiropā aiz Anglijas, kas iesaistījusies terrorisma apkaŗošanā.

Aiz Latvijas pārstāvja finišēja norvēģis Holmanis.

Minētajos teikumos latviešu valodā aiz vietā labāk iederas cits prievārds.

– Svētdienās devāmies pastaigās ārpus pilsētas (nevis – aiz pilsētas).

– Vācija kļuvusi par otru valsti Eiropā pēc (nevis aiz) Anglijas, kas iesaistījusies terrorisma apkaŗošanā.

Pēc (nevis aiz) Latvijas pārstāvja finišēja norvēģis Holmanis.

Labojami arī šādi teikumi. – Bērni būs tie, kas paliks aiz mums.

Aiz sanāksmes notiks koncerts. – Ziemeļu alianses kaŗaspēks ieņem vienu Afganistanas pilsētu aiz otras.

Latviski jāsaka citādi. – Bērni būs tie, kas paliks pēc mums (nevis – aiz mums).

Pēc (nevis aiz) sanāksmes notiks koncerts.

– Ziemeļu alianses kaŗaspēks ieņem Afganistanas pilsētas citu pēc citas (nevis – vienu aiz otras).

Pārāk tieši tulkojot no krievu valodas, radies šāds teikums: – Esiet uzmanīgi ar uguni mežā, neatstājiet aiz sevis degošus sērkociņus un izsmēķus. Vārdi aiz sevis ir gluži lieki. Izlaidīsim tos: – Esiet uzmanīgi ar uguni mežā, neatstājiet degošus sērkociņus un izsmēķus.

Dažādās ēstuvēs vēl tagad Latvijā rēgojas uzraksti: – Novāksim traukus aiz sevis. Labāk būtu šos uzrakstus veidot bez krieviskā vārdu savienojuma: – Novāksim traukus paši (nevis – aiz sevis).

Bet latviski varam teikt – iet cits aiz cita, aiz ezera augsti kalni, aiz kalniņa dūmi kūp, arī – aplamas valodas dēļ aiz kauna zemē ielīst.Vārda dienas
Vilhelms, Vilis
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».