Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Lieks no-
21.01.2009

Padomju okupācijas gados mums mācīja, ka «lielo bagāto krievu valodu» visas tautas padomijā esot labprātīgi pieņēmušas par savstarpējas saziņas līdzekli, ka vienlaikus krievu valoda labvēlīgi ietekmējot citas valodas, tās nemitīgi bagātinot. Citos norādījumos gan bija teikts, ka ar šo labvēlīgo ietekmi patiesībā bija domāta «tuvināšanās līdz pilnīgai vienībai», t.i., līdz krievu valodas saglabāšanai un citu valodu zušanai. Par nevēlamām krievu valodas ietekmēm nerunāja, bet to bija un joprojām ir ne mazums.

Arī tagad bez vajadzības darbības vārdiem pievienojam liekus priedēkļus, īpaši no–, atdarinot krievu valodas pabeigto darbības veidu, bet nepiešķiŗot darbības vārdam nekādu jaunu nozīmi.

Tālāk teikumi kopā ar labojumiem.

– Mūsu inventārs un ēkas amortizējas (vai nolietojas, nevis noamortizējas).

– Mūsu redakcijas telefōns ir nepārtraukti aizņemts (nevis nobombardēts) ar zvaniem par notikumiem 16. martā pie Brīvības pieminekļa.

– Kriminālkodeksā jābūt skaidri pateiktam (nevis nodefinētam), kas ir netīrās naudas atmazgāšana.

– Mums jādefinē (vai jāpasaka, nevis jānodefinē), kas ir morāle polītikā.

– Plenārsēdē deputāti ļoti labi demonstrēja (vai parādīja, nevis nodemonstrēja) savu nostāju.

– Pieņemot noteikumus «Par darba samaksu no budžeta financējamo iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem», Ministru kabinets ir demonstrējis (vai parādījis, nevis nodemonstrējis) savas polītikas nehumāno būtību.

– Izmantojot asins analizi, iespēja pamanīt (vai fiksēt, nevis nofiksēt) aizliegtas medicīniskas vietas organismā varētu būt lielāka.

– Baltijas valstu vietējo pārtikas preču brīvais tirgus noteikts (vai fiksēts, nevis nofiksēts) ar īpašu vienošanos.

– Filmā «Baiga vasara» uzfilmētas (nevis nofilmētas) 1941. gada vasaras epizodes.

– Rīgas Dome solīja pilnīgi financēt (nevis nofinancēt)) Okupācijas mūzeja pārcelšanu uz jaunām telpām.

– Ne vienmēr jauna ideja ir viegli izsakāma (vai formulējama, nevis noformulējama).

– Mēģinu iedomāties (nevis noformulēt), kas mūsu valsts pamatos ir amorāls.

– Partija vēl nav noteikusi (nevis noformulējusi) savu nostāju vairākos stratēģiskos jautājumos.

– 1915. gadā Alberts Einšteins formulēja (nevis noformulēja) savu gravitācijas jeb vispārīgo relātīvitātes teōriju.

– «Latvenergo» privātizācijas programma nav laikus izstrādāta (nevis noformulēta).

– Pēc Krievijas domām Baltijas valstis nepildot solījumus, kas juridiski formulēti (nevis noformulēti) 1991. gada līgumos.

Šeit minēti piemēri ar lieku no– svešvārdiem. Bet lieks no– bieži gadās arī pie latviešu valodas vārdiem.

Tālākai lasīšanai: Vēlreiz par lieku noVārda dienas
Almants, Haralds
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».