Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Vēlies pievienoties?

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Vispasaules, vislatvijas?
21.01.2009

Vārds vispasaules ir lieks krievu valodas atdarinājums – всемирный. Krievu valodā tam ir sava jēga, jo krievu valodā vārds мир nozīmē gan «pasaule», gan «miers», un tāpēc krievu valodā мирный nozīmētu gan «pasaules», gan «miera». Lai nozīmes šķirtu, krieviem ir darināts vārds всемирный. Latviešu valodā ir divi vārdi – pasaule un miers, tāpēc mums ir pavisam skaidrs, par ko ir runa, un krievu valodas vispasaules atdarinājums mums nav vajadzīgs.

Bet padomju okupācijas pus gadsimtā vārds vispasaules tik stipri ieviesies, ka tas ievietots pat Latviešu literārās valodas vārdnīcas pēdējā sējumā, kas izdots 1996. gadā. Krievu valodas atdarinājumu šai sējumā ir daudz mazāk nekā iepriekšējos sējumos, kas izdoti padomju gados. Nav gan šās vārdnīcas pēdējā sējumā vārda vislatvijas, kas arī ir darināts pēc līdzības ar tādiem vārdiem kā vispasaules.

Tomēr abi vārdi – gan vispasaules, gan vislatvijas ir manāmi pēdējos gados plašsaziņas līdzekļos, dažādu amatpersonu runās un rakstos.

– Televīzijā notikusi vispasaules pirmizrāde «Āfrika».

– Sācies astotais vispasaules tautas deju festivāls.

– Latvijā ir ap 100 haimofilijas slimnieku, kam nesarec asinis, un arī mūsu valstī tagad ir vispasaules haimofilijas diena.

Vispasaules veselības organizācija brīdina par jauniem tuberkulōzes paveidiem.

– Šodien sākas vispasaules latviešu biedrību konference.

Šādu teikumu var minēt ne mazums. Gluži tāpat, kā sakām pasaules izstāde (nevis – vispasaules izstāde), pasaules meistarsacīkstes (nevis vispasaules meistarsacīkstes), arī minētajos teikumos labāk lietosim vārdu pasaules, nevis vispasaules.

– Televīzijā notikusi pasaules pirmizrāde «Āfrika».

– Sācies astotais pasaules tautas deju festivāls.

– Latvijā ir ap 100 haimofilijas slimnieku, kam nesarec asinis, un arī mūsu valstī tagad ir pasaules haimofilijas diena.

Pasaules veselības organizācija brīdina par jauniem tuberkulōzes paveidiem.

– Šodien sākas pasaules latviešu biedrību konference.

Pēdējos divos gados atkal atdzīvojies vārds vislatvijas.

– Vecpiebalgā notiks vislatvijas koklētāju festivāls «Līgo kokles Alaukstā».

– Kongresu namā notika vislatvijas diriģentu seminārs.

– Mežaparkā notiks vislatvijas dvīņu saiets.

– Rīgas Latviešu biedrībā notiks vislatvijas lauku konference.

– 2000. gada 14. janvārī notiks vislatvijas juristu forums.

Diemžēl arī šādu teikumu var minēt daudz. Tajos labāk iederas vārds Latvijas.

– Vecpiebalgā notiks Latvijas koklētāju festivāls «Līgo kokles Alaukstā».

– Kongresu namā notika Latvijas diriģentu seminārs.

– Mežaparkā notiks Latvijas dvīņu saiets. – Rīgas Latviešu biedrībā notiks Latvijas lauku konference.

– 2000. gada 14. janvārī notiks Latvijas juristu forums.Vārda dienas
Evija, Jogita, Raita
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».