Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Vēl par vārdu pie nevietā
21.01.2009

Jau aizrādīts par prievārda pie nepareizu lietošanu, atdarinot krievu vai vācu valodu. Bija minēti piemēri, kuŗos pie vietā labāk iederas vārds ar.

Ir citas iespējas atbrīvoties no vārda pie nepareiza lietojuma.

– Pensionāri pie šādas situācijas nav vainīgi, un arī viņi vēlas dzīvot.

Šādā teikumā pie vietā labāk teiksim vārdu par:

– Pensionāri par šo stāvokli nav vainīgi, un arī viņi vēlas dzīvot.

No vārda pie nevēlama lietojuma citreiz var atbrīvoties, veidojot nosacījuma palīgteikumu ar saikli ja.

Pie augstākām cenām apgrozībā nepieciešams lielāks daudzums naudas.

Labāk teiksim: – Ja cenas ir augstākas, apgrozībā nepieciešams lielāks daudzums naudas.

Pie labas nodokļu iekasēšanas varētu pāriet uz diferencētu nodokli.

Labosim: – Ja nodokļus labi iekasētu, varētu pāriet uz diferencētu nodokli.

Neizdevušos teikumu ar vārdu pie var labot, veidojot palīgteikumu ar saikli ka.

Pie dažiem skolotājiem redzēju profesionālitāti.

Labosim: – Redzēju, ka daži skolotāji strādā profesionāli.

Dažreiz teikumu ar nepareizi lietotu pie var labot, izmantojot datīvu.

– Kas vajadzīgs pie miera uzturēšanas?

Pie tik neliela budžeta kā Latvijā deficīts ir kaitīgs un pat bīstams.

– Vecos laikos par bauslības pārkāpšanu pie vainīgā tika piespriests sods.

Labosim.

– Kas vajadzīgs miera uzturēšanai?

– Tik nelielam budžetam kā Latvijā deficīts ir kaitīgs un pat bīstams. – Vecos laikos par bauslības pārkāpšanu vainīgajam piesprieda sodu.

Nereti var veidot teikumu ar divdabja teicienu.

– Preces esot pārbaudītas jau pie saņemšanas.

Pie saslimšanas ar trakumsērgu galvas smadzeņu pelēkajā vielā veidojas tā saucamie Negri ķermenīši.

– Automašīnas vadītājs pārkāpa satiksmes noteikumus – šķērsoja krustojumu pie sarkanās gaismas.

Labosim.

– Preces esot pārbaudītas, tās saņemot.

Saslimstot ar trakumsērgu, galvas smadzeņu pelēkajā vielā veidojas tā saucamie Negri ķermenīši. – Automašīnas vadītājs pārkāpa satiksmes noteikumus – šķērsoja krustojumu, degot sarkanajai gaismai.

Reizēm vārds pie ir pavisam lieks un jāizlaiž. Tālāk teikumi kopā ar labojumiem. – Latvijā līdz gada vecumam mirst 25 bērni no tūkstoša; tik liela bērnu mirstība nav pat mežoņiem (nevis – pie mežoņiem).

Mums (nevis – pie mums) ir par maz slidotavu.

Ir vēl kādas iespējas labot teikumus, kuŗos nepareizi lietots vārds pie. Par tām citreiz.Vārda dienas
Jēkabs, Žaklīna
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».