Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Orientējošs, orientējoši?
14.03.2009

Vārdi orientējošs un orientējoši ir tik rupji krievu valodas atdarinājumi, ka tie nav ievietoti pat Latviešu literārās valodas vārdnīcā, kas tapusi padomju okupācijas laikā un kur ir daudz dažādu pārcēlumu no krievu valodas, no kuŗiem tagad vairāmies. Diemžēl latviešu runā un rakstos abi minētie vārdi gadās visai bieži.

– Maz nodrošinātie veido rīcības grupu ar orientējošu nosaukumu «Mēs paši».

– Cenšamies noteikt orientējošas cenas lauksaimniecības produktiem.

Orientējošās pieturas ir «Daugavas» stadions un Lienes iela.

Latviešu valodā šais teikumos orientējošs vietā labāk iederas citi vārdi, piemēram, paredzams, aptuvens, tuvākais vai vēl kādi citi. Minētie teikumi varētu būt šādi.

– Maz nodrošinātie veido rīcības grupu ar paredzamu nosaukumu «Mēs paši».

– Cenšamies noteikt aptuvenas cenas lauksaimniecības produktiem.

Tuvākās pieturas ir «Daugavas» stadions un Lienes iela.

Bieži gadās arī krievisks orientējoši.

– Plenārsēde sāksies orientējoši pulksten deviņos.

– Sludinājumus lasīsim orientējoši piecpadsmit reizes dienā.

– Bijušā premjērministra taktika ir nogaidīšana orientējoši līdz 1997. gada sākumam.

Arī šais teikumos labāk iederas citi vārdi, piemēram, apmēram, gandrīz, aptuveni vai citi. Labosim teikumus.

– Plenārsēde sāksies apmēram pulksten deviņos.

– Sludinājumus lasīsim gandrīz (vai apmēram) piecpadsmit reizes dienā.

– Bijušā premjērministra taktika ir nogaidīšana aptuveni (vai apmēram) līdz 1997. gada sākumam.

Vēl citi teikumi kopā ar labojumiem.

– Pieņemti Ministru kabineta noteikumi par ievedamo preču cenām, un šīs cenas būtu paredzamas (vai ieteicamas, nevis orientējošas) lietošanai muitā. – Radiopulsāru skaits Galaktikā varētu būt ap piecsimt tūkstošu, bet šo pulsāru parādīšanās biežums ir viens pulsārs sešsimt četrdesmit gados; tomēr šie aprēķini ir tikai aptuveni (nevis – šiem aprēķiniem ir tikai orientējošs raksturs).

Apmēram (nevis orientējoši) pulksten vienpadsmitos piecpadsmit prezidents Klintons Sūtņu zālē parakstīs sadarbības līgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Latviju. – Latvijas dzelzceļa vadība apgalvoja, ka dzelzceļa posms Limbaži – Aloja tikšot sakārtots aptuveni (nevis orientējoši) līdz 1997. gada martam; taču laiks iet, bet remonts nenotiek.Vārda dienas
Jēkabs, Žaklīna
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».