Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Sevi attaisnot
21.01.2009

Atdarinot sliktu krievu valodas stilu, bieži dzirdams vārdu savienojums sevi attaisnot.

– Ministrs atzina, ka personāla mācības ir sevi attaisnojušas.

– Sadrumstalots valsts territoriālais iedalījums sevi neattaisno.

– Vai līdzšinējās reformas medicīnā ir sevi attaisnojušas?

– Londona iebilst pret lēmumu pieņemšanu Eiropas Savienībā ar balsu vairākumu, jo šāda balsošanas sistēma nav sevi attaisnojusi.

– Šī iecere sevi attaisnojusi, jo sabiedrības reakcija parādīja, ka varas pārstāvji sevi nostādījuši smieklīgā stāvoklī.

Latvietim gribas domāt, ka šais teikumos būtu runa par kādu ļaužu taisnošanos pēc kāda nodarījuma vai pārkāpuma. Bet minētajos teikumos tas nav domāts. Patiesībā runa ir, ka kaut kas ir bijis derīgs (vai nederīgs), piemērots, lietderīgs (vai nepiemērots, nederīgs), labs (vai nelabs). Tā arī būtu bijis jāsaka.

– Ministrs atzina, ka personāla mācības ir bijušas lietderīgas. – Sadrumstalots valsts territoriālais iedalījums nav bijis derīgs.

– Vai līdzšinējās reformas medicīnā ir bijušas derīgas?

– Londona iebilst pret lēmumu pieņemšanu Eiropas Savienībā ar balsu vairākumu, jo šāda balsošanas sistēma nav bijusi lietderīga.

– Šī iecere bijusi laba, jo sabiedrības reakcija parādīja, ka varas pārstāvji sevi nostādījuši smieklīgā stāvoklī.

Protams, minētajos teikumos vārdu savienojuma sevi attaisnot vietā var lietot arī kādus citus piemērotus vārdus vai vārdu savienojumus.

Vēl daži teikumi un labojumi.

– Aprēķins novākt ražu izlases veidā bijis lietderīgs (nevis – sevi attaisnojis).

– Revīzijas komisija bija rūpīgi veikusi darbu, tā ka bija redzama tās nepieciešamība (nevis – bija rūpīgi veikusi darbu un sevi attaisnoja). Veiktie drošības pastiprinājumi bijuši piemēroti (nevis – sevi attaisnojuši), un nelaimes gadījumu nav bijis.

– Studiju centrs ir kļuvis nepieciešams (nevis – sevi attaisnojis).

– Televīzijas programmu plānojam pēc bloku principa, kas atzīta par labu (nevis – kas sevi attaisnojusi) daudzās pasaules televīzijas stacijās.

– Kaŗa laikā partizānu cīņas technika daudzos gadījumos bijusi atbilstoša prasībām (nevis sevi attaisnojusi).

Kā redzam, latviešu valodā ir ne mazums izteiksmes līdzekļu, un mums nav jālieto sliktā krievu valodas stilā sastopamais vārdu savienojums sevi attaisnot, ja tas neiederas.

Bet varam šo savienojumu lietot savā vietā, ja runājam, piemēram, par sevis attaisnošanu tiesas priekšā.Vārda dienas
Jēkabs, Žaklīna
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».