Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Vēlies pievienoties?

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Vai ticēt savām acīm jeb pārsteidzošā Latvija...
14.11.2005


Mājas lapā http://www.etonnantelettonie.org ("Pārsteidzošā Latvija") sadaļā «Politika» zem virsraksta: «LATVIJAS ĀRPOLITIKAS VĪZIJA 2005.-2010. GADAM» varam izlasīt daudzas brīnumainas lietas. Bet pati pārsteidzošākā ir: «Latvijas neatkarības panākšana 1991. gadā bija 1940. gadā pārtrauktā Latvijas valstiskuma atjaunošana, pārmantojot Latvijas Republikas 20.-40. gadu saistības un tiesības. Okupācijas seku novēršana ir bijis viens no lielākajiem Latvijas uzdevumiem ne tikai iekšpolitiski, bet arī ārpolitiski. Tas nezaudēs savu aktualitāti arī tuvākajā laikā. Tādēļ ir svarīgi, ka Latvijas ārpolitikas pamatnostādnes izriet un ir vērstas uz valstiskuma pēctecības principu, kā arī okupācijas fakta un tā radīto seku starptautisku izskaidrošanu un nostiprināšanu».

Der uzsvērt, ka šīs interneta lapas atbalstītāji ir: Latvijas Republikas Kultūras ministrija, LR Ārlietu ministrija, LR Ekonomikas ministrija, Latvijas vēstniecība Francijā, Rīgas dome u.c.

Leonards Inkins

Administratora piezīme: šādu pašu informāciju iespējams izlasīt arī Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājaslapā un tā ir oficiāls Ārlietu ministrijas dokuments: http://www.mfa.gov.lv/lv/Arpolitika/arpolitikas-pamatvirzieni-2009/.
Vārda dienas
Ariadne, Eleonora
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».