Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim

Iespējas tikties ar biedrības vadību


Nacionālsociālisms!
05.05.2007

Kāpēc tieši žīdi uzstājas pret nacionālsociālismu? Viņi paši taču dzīvo pēc nacionālsociālisma teorijām. Žīds žīdam palīdz bēdās. Viņu Vispasaules kopienu vada nacionālsociālisma ideāli – viens par visiem, visi par vienu. Ja kāds svešinieks aizskaŗ žīdu, citi žīdi to aizstāv.

Reiz Ā. Hitlers centās vāciešus veidot par tīrasiņu tautu, par citiem pārāku. Arī žīdi cenšas dzīvot kā tīrasinīga tauta. Viņi neaizmirst pāri nodarījumus, bet cenšas atriebt tos.

Latviešiem tāpat kā žīdiem jādzīvo pēc šiem uzskatiem.

Ja Latvijas polītiķi pēc 1990. gada valsti būtu virzījuši uz nacionālsociālismu, nacionālsociālisms nepieļautu Latvijas valsts izlaupīšanu. Latvieši nebūtu tā degradējušies kā šodien, būtu valstī maz noziegumu, jo kārtība necieš kriminālistus.

«Polītika, valsts, likumdošana, tiesības pēc Nīčes uzskatiem esot kultūras palīgrīki, līdzekļi, instrumentārijs, kura pati savukārt esot spēku un gribu pēc saviem mērogiem kosmiskās cīņas izpausme, atklāsme un veidojums. Nīče deva principiālu priekšroku kultūrai un ģēnijiem, salīdzinot ar polītiku un valsti tur, kur, pēc viņa domām, to starpā pastāvēja sadursmes»

«Pārcilvēks, saskaņā ar Nīčes atziņām, varot rasties tikai augstas kultūras apstākļos, bet valsts lomas pārspīlēšana sabiedrības dzīvē un pēdējās pārsātināšana ar politiku vājinot cilvēci un liekot šķēršļus tam, lai rastos ģēniji.»

«Mūsu dienās par kungiem tapuši sīkie ļautiņi,» runā Zaratustra (17,359).

Citāti no Gunāra Ēbela grāmatas «Nīče un mūsdienas».

Arnis Auziņš


Komentāri

Komentārus pievienot var tikai reģistrētie lietotāji. Lūdzam autorizēties (lapas kreisajā malā) vai reģistrēties.


Vārda dienas
Vanda, Veneranda, Venija
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».