Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Vēlies pievienoties?

Iespējas tikties ar biedrības vadību

Kas valda valodu, valda prātu


VĒRMANES DĀRZU - MĪLESTĪBAI
18.07.2007

VĒRMANES DĀRZU - MĪLESTĪBAI

jeb

a i c i n ā j u m s     r ī d z e n i e k i e m

Šogad Vērmanes dārzam aprit 190. Tas ir otrs vecākais Rīgas sabiedriskais parks (pirmā gods pieder Viesturdārzam, kas veidots kopš 1711.g.). Pēc 1812.gada kara sekām un Rīgas priekšpilsētas koka būvju nodegšanas, jeb lielā ugunsgrēka, ģenerālgubernators Pauluči pieprasīja likvidēt ugunsgrēka pēdas un uz visiem laikiem izdzēst no ļaužu prātiem nepatīkamās atmiņas.

1815.gadā tika apstiprināta vieta „angļu parka“ ierīkošanai un uzsākta ziedojumu vākšana. Pilsētas vecākā Kristiana Heinriha Vērmaņa atraitne Anna Ģertrūde Vērmane (dzim. Ēbele) ziedoja sev piederošo zemes gabalu un ievērojamu naudas summu. 1817.gada 8. jūnijā notika dārza svinīga atklāšana. Atraitnes dēls, Prūsijas ģenerālkonsuls J.Vērmanis, turpmākajos gados ne tikai materiāli atbalstīja savas mātes lolojuma pilnveidošanu, bet 1852.gadā palīdzēja izveidot arī Arkādijas parku.

Pirms 180 gadiem, 1827-tajā, Anna Ģertrūde mirst.

Viņas mīlestības uz vīru un Rīgu augļi - četri bērni un divi parki, Vērmanes un Arkādijas.

2000.gada 26.jūlijā, Annas dienā, pateicoties Jūlija Krūmiņa, Jāņa Petera, Raimonda Paula un citu rīdzenieku atbalstam, tika atklāts atjaunotais piemineklis A.Ģ.Vērmanes piemiņai. Svinīgo brīdi ar savu klātbūtni pagodināja Ministru prezidents Andris Bērziņš, Rīgas mērs Andris Ārgalis, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Grīnbergs un eksprezidents Guntis Ulmanis.

Šī notikuma goda viešņa bija arī Aina Vāvere-Vērmane, Vērmaņu dzimtas atvase piektajā paaudzē. Viņa sacīja: "Gribas novēlēt, lai Vērmaņdārzs (…) paliek tādā skatā kā Anna Ģertrūde Vērmane to ir iecerējusi - Tautas Dārzs (…).“

Vērmanes dārzs 190-tā jubilejas gada 3.jūnijā ar Rīgas Domes atļauju no Tautas Dārza tika pārvērsts bruņotu policijas vienību no tautas norobežotā ideoloģiski agresīvu homoseksuālistu manifestācijas zonā. 180-tā gadā kopš A.Ģ.Vērmanes nāves viņas lolotais parks un viņas piemiņa tika apgānīti.

Ticot iespējai šo piemiņu un godu atjaunot, 2007.gada 26.jūlijā, Annas dienā, plkst. 12.00 pie A.Ģ.Vērmanes pieminekļa, ar ziediem, mīlestību un lūgšanām, trīs pareizticīgo priesteru vadībā tiks noturēts Vērmanes dārza iesvētīšanas dievkalpojums un aizlūgums par patroneses Annas dvēseli.

Aicinājumu izsūtu, cerot uz Rīgas Domes atbalstu un Metropolīta Aleksandra svētību.

Līga Dimitere

18.07.2007


Komentāri

Komentārus pievienot var tikai reģistrētie lietotāji. Lūdzam autorizēties (lapas kreisajā malā) vai reģistrēties.


Vārda dienas
Smuidra, Smuidris, Vitauts
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».