Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Vēlies pievienoties?

Būt latvietim

Iespējas tikties ar biedrības vadību


Genocīda veicējus - krievus - jāaptur!
18.05.2009

David McDermott vēstule

Biedrība "Latvietis" ir saņēmusi vēstuli no kāda ASV dzīvojoša amerikāņa, latviešu nacionālistu atbalstītāja - David McDermott. Publicējam vēstules tulkojumu.

Ir visai dīvaini, ka Latvijai un citiem Krievijas kaimiņiem jāmeklē patvērumu no genocīda, tomēr genocīds notiek un tā apmēri arī šobrīd arvien palielinās. ANO un Eiropas Savienība ir pieņēmušas šādu genocīda definīciju:

Genocīds ir ar nolūku veikta un sistematiska etniskas, rasu, reliģiskas vai nacionālas grupas daļēja vai pilnīga iznīcināšana.

1.pants
Līgumslēdzējas puses apstiprina, ka genocīds - neatkarīgi no tā, vai veikts kaŗa vai miera laikā - saskaņā ar starptautiskajām tiesībām ir noziegums, un apņemas to novērst un vainīgos sodīt.

4.pants
Personas, kuŗas veic genocīdu, ir jāsoda neatkarīgi no tā, vai tās bijušas likumīgi valdnieki, valsts ierēdņi vai privātpersonas.

6.pants
Personas, kuŗas apsūdzētas genocīdā, jātiesā kompetentam valsts tribunālam territorijā, kuŗā noticis noziegums, vai arī tādam starptautiskam tribunālam, kuŗa tiesības līgumslēdzējas puses atzinušas.

Latviešiem nebūtu nepieciešama nekavējoša nopietna aizsardzība, ja genocīdu pret tiem neatbalstītu nomācošs, visu nospiedošs koloss, kas ir Krievijas imperiālistiskā valsts ar savu milzīgo, pēc impērijas izslāpušo krievu masu. Pēc komūnisma sabrukuma Krievija diplomātiski atzina atsevišķu tās kaimiņvalstu neatkarību un apsolīja aizvākt visu tajās izvietoto militāro kompleksu. Šo solījumu Krievija nekad nav izpildījusi līdz galam. Daudzi padomju okupācijas kaŗaspēka izpalīgi (turpmāk - kolonisti - tulk.piez.) nekad netika repatriēti. Mūsdienās šie kolonisti ir iesaistīti pretlatviešu genocīdā ar plānotiem ekonomiskās sabotāžas aktiem, vēsturiskā mantojuma iznīcināšanu, datoruzbrukumiem un pastāvīgu melu izplatīšanu visā pasaulē.

Kas ir šie kolonisti? Tiek uzskatīts, ka garnizonā dislocētai militārai vienībai katram kareivim nepieciešamas 2-3 civilpersonas. Papildus tiem, kuŗi tieši strādā kareivju apgādei, ir arī viņu ģimenes, skolas, skolotāji, medicīnas iestādes, ārsti, policija (milicija - tulk.piez.), izklaidētāji, u.t.t. Lai atbalstītu padomju armiju, uz Latviju tika atsūtītas 600000-900000 krievu civilpersonas. Šiem cilvēkiem nebija nekādu kultūrālu un polītisku saišu ar pamatiedzīvotājiem. Viņu naids pret tiem nekad nav ticis slēpts, un tagad tas tikai aug. Kolonisti kopā ar pārējiem krieviem ir pasludinājuši, ka visi latvieši esot fašisti un tos jāiznīcina, lai varētu noslēgt Otro pasaules kaŗu.

Latviešiem mēģinot pretoties šim genocīdam, kolonisti un viņu draugi Krievijā draud ar militāru iejaukšanos no Maskavas. Tas ir uzskatāms par terrorismu un draudu mieram. Krievijas kā terrorisma atbalstītājas loma ir bīstama - īpaši ņemot vērā viņu darbus Gruzijā. Lai neitralizētu ar kaŗu draudošos, genocīdu alkstošos terroristus, ANO un Eiropas Savienībai ir jāiesaka Krievijai aizvākt mājās savus kolonistus un to pēctečus, kuŗi joprojām dzīvo Latvijā un tās kaimiņvalstīs. Pēc Otrā pasaules kaŗa neviena valsts, kuŗu bija okupējis Hitlers, neatļāva tajās palikt nevienam vācietim. Uz Vāciju piespiedu kārtā tika pārvietoti 17 miljoni vāciešu, neraugoties uz to, ka daudzas no šīm vācu ģimenē bija ārpus Vācijas dzīvojušas jau gadsimtiem. Tas nozīmē, ka kolonistu pārvietošana nesagādātu nekādas problēmas. Galu galā, veselu tautu pārvietošana ir īpaša un nepārspēta krievu spēja.

Kas ir faktori, kuŗi palīdz genocīdam pieņemties spēkā? Krievi piedeŗ tautai ar lielu vēsturi un kultūru. Krievi to zina, un attiecīgi nespēj kļūt par savu kādreiz okupēto valstu lojāliem pilsoņiem. Krievi, kuŗi dzīvo ārpus savas vēsturiskās territorijas, ir instinktīvi naidīgi pret pamattautām, kuŗas viņi uzskata par traucēkli uzaustošajai Krievijas Fašistiskajai Impērijai, un līdz ar to jūtas aicināti neitralizēt pamatiedzīvotājus. Krievi savas pastāvēšanas vēsturē nekad nav piedzīvojuši brīvību un cilvēktiesības, un nav tās arī devuši citiem. Moskava un ārpus Krievijas dzīvojošie kolonisti paģēr, ka ir demokratijas nesēji, bet viņiem nedrīkst ļaut izmantot demokratijas vārdu, lai ar to slēptu genocīdu.

Kolonisti - līdzīgi, kā visi pārējie krievi - nekad nav nožēlojuši savu lomu 20 miljonu padomju pilsoņu iznīcināšanā. Līdz pat mūsdienām neviena persona nav tiesāta par komūnistu noziegumiem pret cilvēci. Mūsdienās kolonisti ņirgājas par komūnistu genocīda upuriem un paši piedalās jaunā genocīdā.

Latvijā genocīda veikšanā ir iesaistītas vairākas personas un organizācijas. Tās jātiesā, pirms tās nodarījušas vēl lielāku postu. Daži dalībnieki minēti zemāk.

  1. Krievijas valdība un tās diplomatiskās pārstāvniecības visā pasaulē.
  2. Padomju kolonisti un viņu pēcteči.
  3. Šīs personas (saraksts oriģinālvalodā - tulk.piez.): Alexandr Djukow, Alexy Gromiko, Alfred Rubik, Alina Lebedeva, Andrey Andronow, Dimitry Linter, Edward Goncarow, Genady Kotow, Josif Koren, Johan Beckman, Ludmila Verbickaya, Maxim Sevchenko, Nikolay Kabanow, Ruslan Mansiuk, Sergey Urlov, Tatyana Zhdanok (Eiropas Parlamenta dalībniece), Wladimir Linderman, Wladimir Lukin, Yakow Pliner, Yury Zuravlov.
  4. Šīs organizācijas: Rodina, Nakts Sardze, Par Cilvēka tiesībām vienotā Latvijā, Russian World, Zvezda, Čas, Vesti Segodņa.

Lūdzu nesazināties ar mums. Tas, ko mēs varam darīt, ir paveikts. Tālākais ir pašu latviešu rokās - piespiest krievu kolonistus doties uz Māti Krieviju - kur ir viņu patiesā mīlestība un sirdis.


David McDermott
Rietumkrasts
ASV

Komentāri
Alvils  22.05.2009 11:43:13
Interesanti tikai, kā viņš par biedrību ir uzzinājis?


Komentārus pievienot var tikai reģistrētie lietotāji. Lūdzam autorizēties (lapas kreisajā malā) vai reģistrēties.


Vārda dienas
Nav informācijas
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».