Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Kas valda valodu, valda prātu

Vēlies pievienoties?

Būt latvietim


Biedrības
06.07.2009

Piezīme: lai aplūkotu attēlu lielākas versijas, noklikšķiniet uz tiem!

Pēc biedrības "Latvietis" dalībnieku un atbalstītāju novērojumiem, ka Latvijas valsts amatpersonas, pildot amata pienākumus, plašsaziņas līdzekļos runā svešvalodās, tā ne vien pārkāpjot Latvijas likumus, bet arī slikto svešvalodu zināšanu dēļ apkaunojot Latvijas valsti, biedrība "Latvietis" 2009.gada 9.martā nosūtīja Latvijas Republikas Ministru kabinetam vēstuli.

Par latviešu valodas lietošanu Latvijas Republikā

Plašsaziņas līdzekļos valsts amatpersonas bieži sniedz intervijas krieviski, angliski un citās svešvalodās. Tas nav pieņemami, jo Latvijā valsts valoda ir latviešu valoda.

Valsts amatpersonām, darba pienākumus pildot, jārunā tikai latviski.

Ja pastāvošos likumos nav paredzēts amatpersonām, pildot darba pienākumus, lietot tikai valsts valodu, tad jāpieņem atbildoši grozījumi Valsts valodas likumā. Bet ja pastāvošie likumi to paredz, tad tie ir jāpilda.

17.martā saņēmām atbildi no Valsts kancelejas, ka atbildes sagatavošana nodota Latvijas Republikas Tieslietu ministrijai.


20.aprīlī saņēmām arī atbildi no Tieslietu ministrijas.

  

Atbildot uz to, biedrība "Latvietis" 8.jūnijā nosūtīja Tieslietu ministrijai savu atbildi.


Par latviešu valodas lietošanu Latvijas Republikā

Pateicamies par Jūsu atbildi un mūsu darbības novērtējumu. Biedrība «Latvietis» ir brīvprātīga sabiedriska organizācija, kuŗas dalībnieki nesaņem nekādu atlīdzību par veikto darbu, bet darbojas nesavtīgi un latviskās pārliecības virzīti.

Tieši tāpēc, ka latviešu valodas kā valsts valodas statuss ir nostiprināts Latvijas Republikas Satversmē un valsts valodas likumā, mēs vērsāmies pie Jums, aicinot nodrošināt valsts valodas likuma ievērošanu.

Likums paredz, ka valsts valoda ir jālieto valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī citās iestādēs, izglītības sfērā un citur, bet valodas lietošana privātās iestādēs tādā apjomā, kas noteikts likumā un ir samērīgs ar privāto iestāžu tiesībām un interesēm. Uzsveram, ka Jūsu minētais likums par valsts valodas lietošanu plašsaziņas līdzekļos reglamentē tikai plašsaziņas līdzekļu darbību un nav saistošs valsts iestādēm un to amatpersonām, tāpēc atsauce uz to ir nekorekta.

Nepiekrītam Jūsu apgalvojumam, ka amatpersonām, pildot darba pienākumus, nav iespējams pilnībā izvairīties no gadījumiem, kad nepieciešama arī svešvalodu lietošana – piemēram, saziņā ar ārvalstu institūcijām vai sniedzot intervijas svešvalodā Latvijas plašsaziņas līdzekļiem. Ja plašsaziņas līdzeklis vēlas amatpersonas viedokli paust kādā no svešvalodām, tad tam tāda iespēja ir, to tulkojot. Uzskatām, ka amatpersona, sniedzot interviju, pilda darba pienākumus, un to reglamentē Jūsu minētie likumi, kuŗus amatpersonas ļoti bieži neievēro. No Jūsu atbildes izriet, ka nav nepieciešams likumdošanu mainīt, jo pastāvošā jau paredz valsts amatpersonai, darba pienākumus pildot, lietot tikai valsts valodu.

Aicinām pārskatīt kļūdaino viedokli un veicināt Latvijas Republikas likumu pildīšanu.

Šobrīd biedrība "Latvietis" gaida atbildi no Tieslietu ministrijas.


Biedrība "Latvietis"

Komentāri

Komentārus pievienot var tikai reģistrētie lietotāji. Lūdzam autorizēties (lapas kreisajā malā) vai reģistrēties.


Vārda dienas
Džuljeta, Jūlija
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».