Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Būt latvietim

Iespējas tikties ar biedrības vadību

Kas valda valodu, valda prātu


FA’šisms
11.09.2009

Viens, Fa ..., divi, Fa ..! Fa... Mi. Re. Do...? Faetons? Saules dieva Hēlija Dēls... Kas, izprasījis no TĒVA ugunīgos ratus; neprazdams tos vadīt, tik tikko neizraisīja pasaules ugunsgrēku... Fa’ ta! Feja, mirāža? Izkropļots aiz horizonta esošo TĒLU atspulgs, atmosfēras zemākajos slāņos....

Atkal? Miera Neliek... Proletariāta Balss. STRĀDNIECĪBĀ? Mācas virsū, Nomāc....Narciss – Nacisms? Izslavēti sagrautā, pāragri pārslavēto..., bēdīgi slavenais?! Visvarenā atšķirība Nacionālajā piederībā. Starpība, atšķirība, teorijā! Jēdzienu Hierarhijai nepiedienīgās, ārišķīgās Manieres.

Šis. Fa ...Faķīri. Musulmaņi? Pazīstams kā Dvīnis. Grāvējs. Segvārds? Absolūtā patiesība, pretēja?! Terorisms; Tehnisks līkums? Starpnacionāls, starptautisks, Apkārtceļš. Palama. Disciplinārs sīkums?

Īstens Nacists (nacionālsociālists) – Goda Nosaukums? Nacistiskajā Vācijā; pakāpe, grāds!? Gradācija... Nācijā!

FA’ šisms. Jebkura? Nacionālsociāla, patriotiska; sociāldemokrātiska izteiksme? Kas. Nedarbojas Savā Vidē (Zemē). Neaprod, neatrod, neprot citu, nesaprot citus; to vien Prot, kā Stampāt, Staipīt, īsti neizprotot... KO?!

FA’ šisti . Visi! Ne visi! Tikai latvieši, un arī ne visi, (tik un tik). Tik ... Tik ... Tik. Tā. Tik ?! Abstrakcija? Šov’s ... Jēdzienu atrakcija. Bezjēdzības klasifikācija, atbilstoši nosacījumiem..!?

Dzīvs piemērs. Rīga! Slēdziens...? Stipri līdzīgs...? Mērvienība. ... Mērs. Bez kā dzīvot.., iztikt, izmērīt to. Nevar. Visstingrākais kontakts? Magnēts? Pavēl. Aicina. Ievelk. Atvelk šurp. Vistiešāk... Kampj!? Pievelk? Dzelžaināk. Sirsnīgāk... Ciešāk tur.

«Visi ...ismi» Helēna Rēriha. Vienlīdz vienādi, līdzīgi?! Kristietisms, Pagānisms? Budisms? Nacionālisms? Cionisms, Nihilisms, Sadisms, Šovinisms, Komunisms, Ļeņinisms, Staļinisms. Kapitālisms, Sociālisms, Marksisms! Materiālisms, Ideālisms? Reālisms? Eksistenciālisms, Modernisms. Abstrakcionisms, Fovisms. Aptur PRIMĀRO ! Attur, Nacionalajā ..., virzošo spēku...? Īgst ! Stīgrs. Stiepjas .... Netur līdz.

Vilnis Raudsseps


Komentāri

Komentārus pievienot var tikai reģistrētie lietotāji. Lūdzam autorizēties (lapas kreisajā malā) vai reģistrēties.


Vārda dienas
Ariadne, Eleonora
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».