Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Vēlies pievienoties?

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Par pozitīvo diskrimināciju
14.01.2010

Latvijas Republikas Saeimai
visām frakcijām
un pie frakcijām
nepiederošiem deputātiem

Latvijas Republikas
Ministru kabinetam


Rīgā,
2010. gada 11. janvārī.

Nr. 01/11.01.2010.

Par pozitīvo diskrimināciju

Latvijas Republika ir proklamēta 1918. gada 18. novembŗī ar domu, lai nodrošinātu latviešu tautai to, ko nav iespējams nodrošināt nevienā citā valstī. Tas ir – tikai Latvijā latviešiem ir tiesības pašnoteikties, kopt savu kultūru, radīt savai eksistencei piemērotus apstākļus, veidot kuplas ģimenes un dzīvot latviskā vidē.

Biedrība «Latvietis» uzskata, ka latvieši savā dzimtenē ir nonākuši tādā situācijā, ka bez īpašu apstākļu radīšanas nav iespējams apturēt to izmiršanu. Lai latvieši sasniegtu pirmskaŗa demografisko līmeni (nepaliktu bez mājokļa un pārtikas, neatteiktos no bērnu radīšanas un audzināšanas, kā arī neizceļotu minēto iemeslu dēļ uz citām zemēm), ir nekavējoties nepieciešams latviešiem Latvijā radīt tādus apstākļus, kas veicinātu to skaita pieaugumu.

ANO starptautiskā līguma par civilajām un polītiskajām tiesībām fakultātīvais protokols, kuŗš pieņemts 1966. gada 16. decembrī ar ANO rezolūciju 2200A (XXI), stājies spēkā 1976. gada 23. martā, un to Latvijas Saeima ir pieņēmusi 1994. gada 10. maijā. Šīs Konvencijas 4. pants nosaka: «Kritiskā situācijā, kad ir apdraudēta nācijas dzīvība un ja tas ir oficiāli pasludināts, šīs konvencijas dalībvalstis drīkst veikt pasākumus, kuŗi atšķiras no šīs Konvencijas noteiktām saistībām tādā mērā, ko nosaka situācijas kritiskums.» (Ja tie ir pretrunā ar dalībvalstu citām starptautiskos likumos noteiktām saistībām, tad no tām ir jāatsakās).

Lai to sasniegtu, saskaņā ar ANO starptautiskā līguma par civilajām un polītiskajām tiesībām fakultātīvo protokolu, ir nepieciešams veikt pētījumus un ar precīziem datiem pierādīt, ka latvieši izmirst. Tad Latvijas valdībai šis fakts ir starptautiski jāpasludina. Tas dos tiesības pieņemt likumus un ar tiem noteikt latviešiem Latvijā pirmtiesības. Praktiski tas nozīmē, ka vispirms ar darbu ir jāapgādā latvieši, pensijas vispirms ir jāmaksā latviešiem, latviešu ģimenēm par katru jaundzimušo bērnu ir jāmaksā pabalsts, kas ir līdzvērtīgs vidējai algai valstī. Tikai šāda valsts attieksme spēj nodrošināt latviešu tautas izdzīvošanu.

Valsts resursu izlietošana visu Latvijā dzīvojošo labklājībai nesaskan ar Valsts dibināšanas mērķi un pastāvēšanas jēgu.

Biedrība «Latvietis» ir brīvprātīga, Latvijai lojālu latviešu organizācija, kuŗa darbojas saskaņā ar biedrības statūtiem un iekšējās kārtības noteikumiem par organizācijas iekārtu, dalībnieku pienākumiem un tiesībām.

Biedrības mērķi ir izkopt, padziļināt un nostiprināt Biedrības dalībniekos patriotismu un latviešu nacionālo kultūru, morāli un attīstīt latvisku domāšanu, – latvieša lepnumu. Aizstāvēt latviešu sociālās intereses un polītiskās tiesības; panākt lai Latvijā latviešiem būtu pirmtiesības kuŗas atļauj ieviest ANO starptautiskā līguma par civilajām un polītiskajām tiesībām fakultātīvais protokols, kuŗš pieņemts 1966. gada 16. decembrī ar ANO rezolūciju 2200A (XXI). Stājies spēkā 1976. gada 23. martā un ko Latvijas Saeima ir pieņēmusi 1994. gada 10. maijā.


Biedrības «Latvietis»
priekšsēža vietnieks
Leonards Inkins


Komentāri

Komentārus pievienot var tikai reģistrētie lietotāji. Lūdzam autorizēties (lapas kreisajā malā) vai reģistrēties.


Vārda dienas
Sonora, Spīdola
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».