Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Vēlies pievienoties?

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Lūgums ziedot akcijai «Dators latvietim»
02.02.2013

Dators latvietim!
 
 Turpinās mūsu akcija «Dators latvietim». Pieprasījums pēc datoriem palielinājies, un mums trūkst datortechnikas, no kuŗas veidot komplektus, lai tos varētu dāvināt tiem, kuŗi to gaida. Tādēļ mēs lūdzām vairākas iestādes un uzņēmumus mums palīdzēt, ziedojot datortechniku.
 Nosūtījām šādu vēstuli: 
 

 
 
 
Labdien!
 
 Biedrība «Latvietis» 2013. gadā turpina labdarības akciju «Dators latvietim», kuŗas laikā dāvināsim datorus tiem latviešiem, kuŗi paši nevar atļauties tos nopirkt. Tāpēc vēršamies pie Jums ar lūgumu ziedot biedrībai «Latvietis» datortechniku (datorus un to daļas, monitorus, printerus), kuŗa ir novecojusi un Jums vairs nav vajadzīga. Biedrības dalībnieki to sagatavos lietošanai, uzstādīs operētājsistēmu «Ubuntu Linux» un nogādās šos datorus tiem, kuŗiem tie ir nepieciešami. Jums ir iespēja atbrīvoties no nederīgas datortechnikas, savukārt, pateicoties Jūsu atsaucībai, biedrībai «Latvietis» būs iespēja īstenot biedrības mērķus – atbalstīt latviešus.
 Biedrības «Latvietis» mērķis un uzdevums ir aizstāvēt latviešu sociālās intereses un polītiskās tiesības, un panākt, lai Latvijā latviešiem būtu pirmtiesības, kuŗas paredz ANO starptautiskā līguma fakultatīvais protokols par civīlajām un polītiskajām tiesībām, kas pieņemts 1966. gada 16. decembrī ar ANO rezolūciju 2200A(XXI), stājies spēkā 1976. gada 23. martā un ko Latvijas Saeima pieņēmusi 1994. gada 10. maijā. Šīs Konvencijas 4. pants nosaka: «Kritiskā situācijā, kad ir apdraudēta nācijas dzīvība un ja tas ir oficiāli pasludināts, šīs konvencijas dalībvalstis drīkst veikt pasākumus, kuŗi atšķiras no šīs Konvencijas noteiktām saistībām tādā mērā, ko nosaka situācijas kritiskums.»
Datoru saņēmējus iesaka biedrības «Latvietis» dalībnieki un datortechnikas ziedotāji. 
Biedrība apzina iespējamos saņēmējus, noskaidro to vajadzības un situāciju, un pēc tam lemj par datora piešķiršanu. 
Datortehnikas piegādi veic biedrības dalībnieki, vai arī paši saņēmēji, ierodoties biedrības «Latvietis» birojā. 
Ar katru datora saņēmēju tiek slēgta vienošanās par dāvinājumu. 
Latvieši būs Jums pateicīgi arī par lietotu, morāli novecojušu, bet no sirds dāvātu datoru.
Lai biedrība varētu arī šogad turpināt labdarības akciju «Dators latvietim», mums ir nepieciešams Jūsu atbalsts. 

Cerot uz Jūsu atsaucību,
Biedrības «Latvietis» Pārstāvju sapulces priekšsēža vietnieks

Leonards Inkins
 
Atbildes uz mūsu aicinājumu:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komentāri

Komentārus pievienot var tikai reģistrētie lietotāji. Lūdzam autorizēties (lapas kreisajā malā) vai reģistrēties.


Vārda dienas
Severīns, Urzula
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».