Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Vēlies pievienoties?

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Sabiedrības saliedētības vai latviešu tautas iznīcināšanas pasākumi?
27.03.2013

 

 

  Pirms dažām dienām, kultūras ministrijas mājas lapā atradu dokumentu, kuŗā bija lasāms, ka ir piešķirta nauda (ja atmiņa neviļ, tad mazliet zem 30000Ls) pat kulinārijas izrāžu (šovu) veidošanai, lai veicinātu sabiedrības integraciju... Līdz šodienai šis dokuments ir «mainījis»  tekstu. Taču tajā vēl joprojām netrūkst dažādas «pērles».

 

 

 « (..) atbalsts iniciatīvām, kurās veidojas dialogs starp latviešu un mazākumtautību, kā arī divplūsmu skolu skolēniem.» Dialogs. Tātad, par Latvijas nākotni lemsim kopā...  kopā ar okupantu atvasēm... tātad okupācija ir legālizēta...

 « (..) izglītojoša diskusija par ......... un sabiedrības integrācijas jautājumiem.

 Regulāri izglītojoši un informatīvi pasākumi par imigrāciju un trešo valstu pilsoņu integrāciju dažādām sabiedrības mērķa grupām, tai skaitā informatīvi pasākumi ar imigrantu līdzdalību un pasākumi plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem.» Mēs zinām, ka "izglītojošie" pasākumi ir tie, ar kuŗiem vara panāk sev vēlamo sabiedrisko domu...

 «Veicināt iedzīvotāju polītisko līdzdalību.» Hm, iedzīvotāju nevis pilsoņu... Ja tā, tad jau sanāk, ka kultūras ministrija veicina Pilsonības devalvēšanos.

 «Pasākumi, kas veicina bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, integrāciju.

Atbalstīt pasākumus ..., kuru mērķis ir sekmēt pilsoņu īpatsvara pieaugumu Latvijā un nepilsoņu motivāciju iegūt Latvijas pilsonību.

Izveidot nacionāla līmeņa koordinējošu sistēmu imigrantu līdzdalības atbalstam.» Tas nozīmē, ka samazināsies latviešu tautas turpmākās iespējas aizstāvēt savas intereses...

 «Tradicionālo un netradicionālo pilsoniskās līdzdalības formu attīstība.» Diez, kas slēpjas aiz šī plāna?

 «Ģimenes apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem un jauniešiem.» Tātad mēs tiksim radināti samierināties ar to, ka okupantu iekaŗojumi (dzīves telpa) kā tāda arī paliks.

 «Tiesiskā regulējuma regulāra izvērtēšana un nepieciešamo tiesību aktu izstrāde trešo valstu pilsoņu pamattiesību nodrošināšanai (nodarbinātības, izglītības, veselības aprūpes, sociālās palīdzības u.c. jautājumos)» Darba nav latviešiem, bet imigrantiem rūpēsies par nodrošinājumu...

 «Apmācību kursa "Starpkultūru komunikācija" īstenošana valsts pārvaldes, pašvaldību un NVO darbinieku kompetences un prasmju pilnveidošanai veiksmīgam darbam ar imigrantu mērķauditoriju. Tiekam gatavoti masveida imigrantu pieplūdumam.» Pēc tam, kad Latvija būs no latviešiem atbrīvota, varēs spert nākošo soli sabiedrības nacionālās un valstiskās identitātes sagraušanā...

 «Romu profesionālo iemaņu situācijas izpēte un paaugstināšana, romu iekļaušanās darba tirgū un uzņēmējdarbības veicināšana.» Kuŗā brīdī čigāni pārvērtās par romiem?

 

 Diezgan apjomīgs dokuments. Līdz galam pat nebija laika izlasīt, taču, ja kādam ir vēlēšanās: Sabiedrības integrācija 

 

Kaspars Bērziņš 


Komentāri

Komentārus pievienot var tikai reģistrētie lietotāji. Lūdzam autorizēties (lapas kreisajā malā) vai reģistrēties.


Vārda dienas
Evija, Jogita, Raita
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».