Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Vēlies pievienoties?

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Biedrības «Latvietis» paziņojums par žīdu īpašumu atdošanu
08.02.2015

  Saeima nolēmusi sākt izskatīt jautājumu par Latvijas valsts īpašumu atdošanu žīdu organizācijām. Biedrība «Latvietis» vēlas nākt ar politisku paziņojumu šai sakarā.
  Īpašumus, kas piederējuši žīdu tautības privātpersonām, vēlas atdot nevis šīm personām vai to mantiniekiem, bet gan ar viņiem nesaistītām personu grupām tikai tāpēc, ka viņi ir vienas tautības pārstāvji. Līdzīgi notiek arī ar Latvijas brīvvalsts laika žīdu organizāciju īpašumiem – šo organizāciju vai biedrību darbība nav atjaunota, tomēr to īpašumus pieprasa citas organizācijas.
  Denacionalizācijas process Latvijā ir beidzies, un visi, kam bija tiesības, varēja pieteikties uz sev vai saviem priekštečiem piederējušo īpašumu un saņemt atpakaļ to vai tam atbilstošu kompensāciju neatkarīgi no rases, tautības, politiskās un reliģiskās pārliecības. 
  Latvijas Satversmes 91. pants nosaka, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā; cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. Līdz pat 2007. gada vidum Latvijas Krimināllikuma 78. pants paredzēja kriminālatbildību par cilvēka diskrimināciju vai tiešu vai netiešu priekšrocību radīšanu atkarībā no cilvēka rases vai tautības. 
  Biedrība «Latvietis» secina, ka Saeimas vēlme radīt speciālas priekšrocības tieši žīdiem īpašumu atgūšanas jautājumā ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi un vismaz arī ar Latvijas Krimināllikuma garu, ja ne burtu. Šāda rīcība būtu saprotama, ja žīdi Latvijā būtu pamatnācija un ja to eksistence būtu apdraudēta, tad saskaņā ar ANO starptautiskā līguma fakultatīvo protokolu par civilajām un polītiskajām tiesībām, kas pieņemts 1966. gada 16. decembrī ar ANO rezolūciju 2200A(XXI), stājies spēkā 1976. gada 23. martā, tiem varbūt arī varētu piešķirt īpašu statusu un lielākas tiesības nekā citām tautām un rasēm. Taču pašreizējā situācijā speciālu priekšrocību radīšana tieši žīdu tautas pārstāvjiem Latvijā pasliktinās polītisko klimatu valstī, nenodrošinās mierīgu sadzīvošanu dažādu tautu starpā, bet gan izsauks daudzu iedzīvotāju neapmierinātību un sliktākā gadījumā var radīt pat masu nemierus un nacionālā naida uzliesmojumus. Ukrainas piemērs liecina, ka tam var būt ļoti negatīvas, bīstamas sekas.
  Biedrība «Latvietis» aicina Saeimu nepieņemt likumu par īpašumu atdošanu tikai žīdu tautas pārstāvjiem un ierosina vai nu atjaunot denacionalizācijas procesu un ļaut pieteikties uz vēl neatgūtajiem īpašumiem jebkuŗas rases un tautības cilvēkiem, kam uz to ir juridiskas tiesības, vai arī atteikties no šīs idejas vispār, pamatojoties uz to, ka zemes reforma Latvijā ir beigusies jau pirms vairākiem gadiem. 
  Ja nu tomēr šis nozīmīgais process nav apturams un ir nepieciešams vēsturiskā taisnīguma atjaunošanai, biedrība «Latvietis» pretendē saņemt visus neatgūtos latviešu un latviešu biedrību īpašumus.
  Visiem cilvēkiem Latvijā likuma priekšā jābūt vienādām tiesībām!

Biedrības «Latvietis» Pārstāvju sapulces dalībnieki:
Ināra Randere
Leonards Inkins
Gvido Ikaunieks
Alvils Bērziņš

04.02.2015.

Komentāri

Komentārus pievienot var tikai reģistrētie lietotāji. Lūdzam autorizēties (lapas kreisajā malā) vai reģistrēties.


Vārda dienas
Ēvalds
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».