Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Iespējas tikties ar biedrības vadību

Būt latvietim

Vēlies pievienoties?


Kāds tu esi?
06.10.2005

Biedrība «Latvietis» sagatavojusi izdošanai īpašību vārdnīcu «Kāds tu esi?» Lai tipogrāfijā iespiestu tikai 1000 eksemplāru, nepieciešami 350 latu, bet vajadzētu daudz vairāk: lai pietiktu visiem skolēniem...

- Ik mācību gadu sākot, aizvien no jauna pārliecinos, ka latviešu bērniem katastrofāli trūkst vārdu, lai, piemēram, raksturotu literātūras varoņus, un vairāk par labs jeb pozitīvs, slikts jeb negatīvs, intraverts, ekstraverts pateikt var retais... Man šķita, ka šāds palīglīdzeklis varētu palīdzēt...

Cilvēki ir tik dažādi. Katram ir tikai viņam vien piemītošs raksturs, ko veido īpašību kombinācijas, kaut pašu īpašību nemaz nav tik daudz. Šai vārdnīcā apkopotie īpašības vārdi un divdabji ļaus pilnīgāk raksturot cilvēku. Arī literāru tēlu. Varbūt derēs pašraksturojumam, jo cik gan bieži mēs padomājam par to, kādi esam? Taču derētu!

Neesmu zinātniece, bet skolotāja, tāpēc darbs nepretendē uz zinātniskumu. Ceru, ka vārdnīca noderēs skolēniem, kas grib paplašināt savu vārdu krājumu; skolotājiem, kad viņi attīstīs skolēnu prasmi raksturot literāros varoņus vai mācīs audzēkņiem leksikoloģiju, jo dažkārt šķirkļos ir virkne sinonīmu vai frazeoloģismi, ko mēdz lietot, apzīmējot kādas īpašības nesēju. Piemēram, šķirklī pārsteidzīgs atradīsiet nestreb karstu! karstas putras strēbējs un līdzīgi.

Ilgi bija jālauza galva, kā neatstāt ārpus vārdnīcas tādu brīnišķīgu rakstura iezīmi kā humora izjūta, jo mūsu valodā tai nav īpašības vārda! Vienīgā iespēja šķita veidot šķirkli «humoristisks», norādot, ka to gan neattiecina uz cilvēku.

Vārdnīcā ir 493 šķirkļi, kas sakārtoti alfabēta secībā, dodot vispirms skaidrojamo vārdu un vai nu skaidrojumu, vai sinonīmus. Daļā šķirkļu aiz skaidrojošās daļas doti lietvārdi, kas atvasināti no īpašības vārda, norādot dzimti. Ir arī šķirkļi, kuros minēti frazeoloģismi, saistīti ar skaidrojamo vārdu.

Sastopami arī daži saīsinājumi: aiz lietvārdiem norādīta dzimte (v. - vīriešu, s. - sieviešu, k. - kopdzimtes lietvārds).

Tie, kam ir vēlēšanās apgūt gotisko rakstu jeb veco druku, vārdnīcā atradīs burtu paraugus.

Nobeigumā sirsnīgi pateicos saviem audzēkņiem, kuŗu attieksme rosināja šādu vārdnīcu izveidot, jo īpaši tiem, kas tās tapšanā iesaistījās praktiski.

Ziedojumus sūtiet uz norēķinu rēķinu Latvijas Hipotēku un zemes bankā: IBAN LV75HZB1000018217002


Anna Marija Circene


Vārda dienas
Gundars, Knuts, Kurts
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».